Runstensparken visar gamla runstenar i nyskick.

Vi vet att runstenar var målade, antingen med färg endast i huggspåren eller med olika färger på drakar, ormar och detaljer, även hela bakgrunden kan ibland ha varit målad.

I dag målas våra runstenar endast med röd färg i huggspåren. På enkla runstenar fungerar det men på runstenar med avancerad ornamentik förloras hela konstverket i en oöverskådlig röra av röda linjer.

Våra vackraste och mest imponerande runstenar är ofta okända för allmänheten eftersom det inte går att se och uppleva dom på rätt sätt utan färger.

Här på Runstensparken hittar du runstenar som med datorns hjälp har målats upp med flera färger, ett försök att låta dig se hur de egentligen borde se ut. 

Originalfärg?
Färg på en nyhuggen runsten höll 5-10 år, sen måste den rengöras och målas om. Kanske använda man samma färger eller så passade man på att prova nya färgkombinationer. I brist på färg kanske färgvalet styrdes av vad som fanns att tillgå för tillfället.

Den som reste eller högg en runsten kunde inte räkna med att senare generationer skulle måla dom med samma färger. Huggspåren är markörer som visar var vi ska måla runstenen men färgvalet är upp till den som målar eller betraktaren.

En fysisk Runstenspark
För några år sedan skapade jag två fullskaliga kopior från fotografier av runstenarna Sö 179 vid Gripsholms slott och U 887 i Skillsta norr om Enköping.

Att jag valde just dessa två var för att belysa den orättvisa som uppstår när runstenar inte målas upp ordentligt med färg.

Gripsholmsstenen är världsberömd för sin fina runinskrift medan ornamentiken är usel på flera sätt, slarvigt huggen, felhuggen och arbetet lyser av ointresse.

Skillsta stenen har också en trevlig runinskrift men sticker inte ut på samma sätt som Gripsholmsstenen. Ornamentiken däremot är skapad av en skicklig konstnär som lagt ner hela sin skäl på att göra ett överdådigt minnesmärke till sin far. Men eftersom den avancerade ornamentiken saknar färger kan den inte upplevas på rätt sätt och är därmed okänd för de flesta.


Runsten/häll U 80 i Sundby
 

Uppdaterad 19 maj, 2015 av Kalle Runristare