Min passion är runstenar!
 

- 40 år av arkeologi, forskning och historia.
- 30 år som runristare.
- 20 år som guide i Världsarvet Birka och Hovgården.

Genom åren har jag hunnit samla på mig en del kunskap, jag har fått erfarenhet och upplevt spännande äventyr. Nu vill jag dela det med dig!

Som runristare är det konstverkets bilder och ornamentik som kommer i första hand, runinskriften tillhör oftast beställaren.

Mitt arbete som runristare är att bevara beställarens ord under flera tusen år fram i tiden. Jag gör det på en för norden unik konsttradition, runstenar.

Se runstenar jag huggit genom åren i mitt galleri på min hemsida www.runristare.se

Runstenar ska ha färger
En runsten med färger upplevs på ett mycket bättre sätt än den med bara målade huggspår. Färger låter konstverket träda fram.

I Runstensparken vill jag visa hur runstenar borde se ut och jag vill sprida kunskap om fornnordisk konst och ornamentik.

Min tanke!
Den dag du besöker en gammal runstenen, dåligt uppmålad och inte rengjord på 20 år så vet du att det döljer sig ett 1000 årigt konstverk bakom dess lavar och mossor.
Och har du sett den i Runstensparken så vet du hur den ser ut.

 

Uppdaterad 21 mars, 2020 av Kalle Runristare