Runstenar i parken

Svitjod Aspa bro - Sö 141b (Sö Fv1948;289)
Nyfynd 1937 med namnet Svitjod på (Sverige).

Gripsholmsstenen - Sö 179 
Mariefred, den mest kända Ingvarsstenen.

Skillstastenen - U 887
En av världens vackraste runstenar.

Sala sockenkyrka - Vs 29
Runristaren Livstens mästervärk.

Krogstagubben - U 1125
1500 år gammal och ristad med urnordiska runor

Birka 2015 - U ? (Nyfynd 2015)
2023.12.12 - ännu inte dokumenterad eller publicerad (2023).

Lisselby 2015 - U ? (Nyfynd 2015)
2023.12.12 - ännu ej dokumenterad eller publicerad (2023).

Adelsö kyrka - U 1
Tidigare som tröskelsten till sakrestian.

Adelsö kyrka - U 2
Förstörd av brand. En gång tröskelsten in till kyrkan.

Alsnöhus - U 3
Hittad vid utgävningen 1916. Förvaras i Tumbamagasinet.

Björkö by - U 6
Flera fragment som pussel. Nu i Birkamuseet.

Dalby Adelsö - U 10
Hittad 1920 i Dalby, norra Adelsö. Nu i Adelsö kyrka.

Hovgården - U 11
Kungens runsten i Hovgården. 

 

 

 

Uppdaterad 24 januari, 2024 av Kalle Runristare