Runsten Sö179

Mariefred, Gripsholms slott.
Med en runinskrift utöver det vanliga..

 
 
Runinskrift:

Tula lät resa sten denna åt
son sin Harald, broder Ingvars.

De for manligen, fjärran efter guld
och österut, gav örnen föda
De dog söderut, i Särkland 

Ornamentik:

En typisk Ingvarssten med orm och huvud sett uppifrån. Arbetet är slarvigt utfört men inte okunnigt. Spåren är ojämna. Motivet är ogenomtänkt och saknar form och balans. Den som högg runstenen gillade inte sitt uppdrag och ville bara bli klar så fort som möjligt!

Ingvarståget

Ingvar, eller Ingvar den vittfarne, ledde ett vikingatåg i österled åren 1036-1041. Via floderna i dagens Ryssland tog man sig ner till Svarta havet och Kaspiska havet.

Syftet med resan var troligen att åter öppna gamla och viktiga handelsvägar som under många år varit ockuperade av andra folkslag.

Resan misslyckades och i stort sätt alla dog på resan. Åren efter katastrofen restes över 25 runstenar runtom i Mälardalen till minne av de som inte kom hem.

 

Uppdaterad 16 mars, 2020 av Kalle Runristare