Runsten U10

Dalby norra Adelsö
Nu i sakristian Adelsö kyrka

 
 

Runinskrift

aftybisontistnsai
aklkukai(th)if

Historik

Runstenen hittades år 1920 norr om gården Stora Dalby på norra Adelsö. Enligt uppgift hittades den i ett mindre grustag i åsens västra kant intill vägen.

Stenen låg dold i gruset i sned position, troligen nedfallen från slänten ovanifrån där ett vikingatida gravfält finns. Var och hur stenen ursprungligen varit placerad är svårt att veta.

Redan 1920 fraktades stenen till Adelsö kyrka och sakristian där den senare murades in i väggen till vänster om runsten U1.

Röd sandsten: 0,93 cm x 0,42
Ytan är skrovlig med svårtolkad runinskrift i två rader.
Runorna är fint ristade och grunda och orden saknar skiljetecken.

Januari 2014 besökte jag sakristian för fotografering.
Med hjälp av släpljus framkom fler detaljer och även en saknad runa, ett A.

Runstenen kan vara en av få huggna före år 1000.
Det som tyder på att runstenen är äldre är dels runornas form som har likheter med runfragment på Birka, dels att den legat på eller i en av gravarna som dateras till 800-900-tal. "

Ett problem med den dateringen är den 4:e runan, ett stunget U (Y), stugna U kommer först i slutet av 1000-talet. Är det verkligen ett stunget U eller är pricken i runan naturlig?


Bilder


På runstenen i parken finns runorna uppdaterade efter undersökning med släpljus. Förutom A-runan i slutet på första raden finns mer av nästan varje runa att måla i.


Stunget eller naturligt?Gissar att orden sta-nsa- en gång var STAIN SATI eller sten satte.

Runinskriften skulle då kunna bli:
aft Ybi son ti stain sate
.
Efter Ybi son ti sten satte

och den andra raden blir ett namn.

 

Uppdaterad 08 april, 2020 av Kalle Runristare