Runsten U3

Fragment från Alsnö hus, Hovgården

 

Runinskrift:

aslua-a
ulbi+


Historik:

Vid utgrävningen av Alsnöhus i Hovgården på Adelsö 1916 hittades denna bit av runsten 13 meter rakt söder om byggnadens sydvästra hörn.

Fragmentet bar spår av murbruk och har sannolikt använts som byggnadsmaterial i Alsnöhus. Resterande bitar av runstenen borde finnas i samma område men har ännu inte hittats.

I dag förvaras fragmentet av U3 i Riksantikvarieämbetets magasin i Tumba.


U3 i Tumbamagasinet 2005Samma runristare som U1 ?
Jämför bistavarna som går från huvudstaven utan från runbandet. Jämför även S-runans blixt form, samma på båda U1 och U3.
Det är nog samma runristare!

 

Uppdaterad 08 april, 2020 av Kalle Runristare