Runsten U6

Björkö by, Birka. 

 

Fragmenten på Birkamuseet 2019


Runinskrift:

“Torsten (och) …
-sten reste …
(efter) Estrid .? …
och efter …
tunba…
Östen .?…”.


Ornamentik:

Runristaren Östen är känd från ytterligare tre ristningar, från Södertälje till Mälarens inlopp söder om Birka. Alla är huggna på lodräta berghällar av hård granit.
 


Sö 344 Kiholm
Här högg Östen en vacker runristning som var väl synlig för alla sjöfarare på väg in eller ut från Mälaren. Under vikingatid låg vattennivån ca 5 meter högre upp, strax nedanför ristningen.


Östen har känsla för ornamentik och bilder men har tidigare fått hålla tillbaka på grund av den svåra arbetsställningen och den hårda graniten på berghällarna.

På Birka däremot får han arbeta på ett liggande block av mjuk sandsten och då blommar hans kreativitet ut.

Vi ser en ryttare och häst överst på stenen. Minst två drakar över hela stenens yta och vackra rundjur intill det blommiga korset.

Det finns fler motiv men de är svåra att tolka.

Det saknas fortfarande delar av runstenen som bör finnas kvar i eller omkring Björkö by och som väntar på att bli återfunna. Många små skärvor bör även finns kvar på platsen där man en gång högg upp runstenen... på den plats där runstenen en gång var rest, en plats vi ännu inte med säkerhet känner till.

Rekonstruktionen i Runstensparken ger oss en tydligare bild av Östens runsten på Björkö by än tidigare. Här kan man fortsätta tolka motiven och få en uppfattning om hur delarna som saknas ser ut.

Läs mer på:
www.historiska.se

 

Uppdaterad 16 mars, 2020 av Kalle Runristare