Runsten Vs 29

Sala sockenkyrka, Västmanland

 

Runinskrift

Runor
x uisti x yk x alfton x litu x akua x stin x yftir x ulmo x faþur x sen x yk x ulfast x bruþur x sen x

Lifsten x risi x runi x þisa x


Nusvenska
Visäte och Halvdan lät hugga stenen efter Holme fader sin och Holmfast broder sin.
Livsten ristade runorna dessa.

Runstenen restes av bröderna Visäte och Halvdan till minne av deras far Holme. Även Holmes bror Holmfast var med att resa stenen.

Att sönerna och brodern till den döde Holme "lät hugga sten" betyder inte att de gjorde jobbet, bara att de så till att få det gjort (de betalade).

Den som planerade, hög och signerade runstenen var den kända runristaren Livsten. Han tillskrivs minst 10 runstenar i västra Uppland och Västmanland.

Mycket tyder på att Livsten inte huggit allt själv, han har troligen tagit hjälp av lärlingar. Vi vet att han gjort så på minst en tidigare runsten (på U 1161 Altuna Kyrka) men kanske var lärlingarna just denna gång bröderna Visäte och Halvdan?
 

Historik

När Sala Sockenkyrka byggdes på 1200-talet ansåg man att denna mäktiga och vackra runsten var ett lämpligt byggnadsmaterial. Runstenen blev en av kyrkans hörnstenar i den sydöstra gaveln.

Runstenen är en av världens vackraste runstenar och förtjänar ett bättre öde än att sitta inmurad och omkullvält i kyrkans gavel.

Runristaren Livsten är känd för sina vackra fyrfota rundjur. Runstenen i Sala sockenkyrka är Livstens mästerverk.

Stenen är av ljusgrå granit och hela 4 meter hög och ca 1,5 meter bred.

Stenen var ett ypperligt runstensämne som lockade Livsten att anstränga sig extra mycket. En vacker sten som denna kräver sin ornamentik.

Från år 2020 kommer denna vackra runsten visas i Runstensparken som fullskalig kopia klädd i vackra färger som när den var nyhuggen.

 

Uppdaterad 08 april, 2020 av Kalle Runristare